Першае цяпло і ... (Вільня)

Першае цяпло і ... (Вільня)

НЕЧАКАНЫ ПАВАРОТ ПАДЗЕЯЎ ПАСЬЛЯ МІРНАЙ АКЦЫІ ЛЯ “ЦЭНТРАЛЬНАГА ФАНТАНУ” Ў ВІЛЬНI…

ЧЫМ АБЕРНУЎСЯ НЕЗВЫЧАЙНЫ ПЭРФОМАНС МАЛАДЫХ ЛЕТУВІСАЎ … (Красавік, 2012)

Шчырыя ўзгадкі пра чысты Менск і … актуальная сяброўская парада - узгадаць пра вялікага Гандзі!

Меркаванье й нечаканыя высновы свабодных ад дыктатуры маладых жыхароў Вільні:
- БЕЛАРУСЫ - НАПЕРАД! І ЎСЁ БУДЗЕ ДОБРА!

ГОЛАЯ ПРАЎДА:
- Рэвалюцыя, вяртаньне правоў і свабодаў - альбо рэзэрвацыя, рэпрэсыі ды ганебны этнацыд у цэнтры Квітнеючае Эўропы!

І гэта адзіны выбар, замест сапраўдных свабодных і транспарэнтных выбараў, які застаецца ў грамадзянаў сучаснае Беларусі - яны фактычна пазбаўленыя свайго грамадзянскага статусу, асноўных канстытуцыйных правоў і свабодаў!

VIDEA - TUT


*
*

NA “CENTRALNYM FANTANIE” Ŭ VILNI)) (videa)

NIEČAKANY PAVAROT PADZIEJAŬ PAŚLA MIRNAJ AKCYI LA “CENTRALNAHA FANTANU” Ŭ VILNI…

ČYM ABIERNUŬSIA NIEZVYČAJNY PERFOMANS MAŁADYCH LETUVISAŬ … (Krasavik, 2012)

Ščyryja ŭzhadki pra čysty Miensk i … aktualnaja siabroŭskaja parada - uzhadać pra vialikaha Handzi!

Mierkavańje j niečakanyja vysnovy svabodnych ad dyktatury maładych žycharoŭ Vilni:
- BIEŁARUSY - NAPIERAD! I ŬSIO BUDZIE DOBRA!

HOŁAJA PRAŬDA:
- Revalucyja, viartańnie pravoŭ i svabodaŭ - albo rezervacyja, represyi dy haniebny etnacyd u centry Kvitniejučaje Eŭropy!

I heta adziny vybar, zamiest sapraŭdnych svabodnych i transparentnych vybaraŭ, jaki zastajecca ŭ hramadzianaŭ sučasnaje Biełarusi - jany faktyčna pazbaŭlenyja svajho hramadzianskaha statusu, asnoŭnych kanstytucyjnych pravoŭ i svabodaŭ!

VIDEA - TUT

Alvistud,
Lićviny-INFA

FOTA: Aleś (Lićviny-INFA)

Імя
* неабходнае поле

Email
* неабходнае поле

Сайт

Каментар
* XHTML: Вы можэаце выкарыстоўваць наступныя тагі: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

SEO Powered by Platinum SEO from Techblissonline